Lesreglement

 • Deelname aan trainingen dient te geschieden in normaal geaccepteerde tenniskleding en op schoeisel welke zijn geschikt voor de ondergrond waarop de trainingen gegeven worden.
 • Indien, om welke omstandigheid dan ook, een training niet kan worden bijgewoond gelieve deze tijdig (minimaal een dag van te voren) door te geven aan de betreffende trainer.
 • Het al of niet tijdig afmelden van een training geeft geen recht op een inhaalles.
 • Indien als gevolg van een blessure, ziekte of een andere omstandigheid een of meerdere trainingen niet kunnen worden genoten, worden deze niet ingehaald en/of worden hiervoor geen trainingsgelden terugbetaald.
 • Een standaard lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten instructie tijd. De overige 10 minuten kunnen door de leerlingen/ cursisten gebruikt worden om een warming-up te doen, in te spelen, of wedstrijdvormen te spelen.

Inhalen training

Er is slechts sprake van inhaaltrainingen als gevolg van:

 • Weersomstandigheden
  Bij het uitvallen of deels uitvallen van een training als gevolg van weersomstandigheden (neerslag of weersinvloeden) wordt deze een “regenles” genoemd. Onder het deels uitvallen van een training wordt verstaan een training waarvan de geplande trainingstijd minder dan 50% is verstreken. De eerste regenles is voor rekening van de cursist en wordt niet ingehaald. Indien een trainer op eigen initiatief besluit een eerste regenles in te halen wordt de eerstvolgende regenles als eerste regenles beschouwd. Een tweede regenles is voor rekening van “Van den Berg Training” en dient te worden ingehaald en wordt “inhaalles” genoemd. Per trainingscyclus worden er maximaal 2 lessen ingehaald die uitvallen door weersomstandigheden.
 • Verhindering trainer
  Indien als gevolg van een verhindering van de trainer een training geen doorgang vindt is er sprake van een inhaalles.
 • Verenigingsactiviteit
  Indien als gevolg van een verenigingsactiviteit een training geen doorgang vindt is er sprake van een inhaalles.
  Inhaallessen kunnen als afzonderlijke trainingen gegeven worden met de normale trainingsduur, maar ook als aanvulling op een normale training, waarbij de aanvulling slechts de halve trainingsduur mag hebben.

Al deze vormen van inhaal lessen, en de regels daaromtrent gelden alleen als er geen sprake is van overmacht.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.